Pirmās dienas svarīgākie notikumi:

Laiks Kas notiek?
10.30 Pulcēšanās Andrejostā
11.00 Izbraukšana
~13.30 Iebraucam / tiek atvesti bērni uz atpūtas parku Laumas, iekārtošanās istabiņās
15.00 Pusdienas
15.30 Nometnes atklāšana, instruktāžas, iepazīšanās aktivitātes
16.00 Launags
18.00 Iepazīšanās spēles, vārdu loto
19.00 Vakariņas
19.30 Vakara zvanu laiks
20.00 Vakara aktivitātes, naksniņas, vakara filma
23.00 Gatavošanās naktsmieram, naktsmiers

Visu nometnes laiku ievērosim šādu dienas plānu:

Laiks Kas notiek?
8.00 Mošanās
8.30 - 9.00 Rīta rosme
9.00 - 9.30 Brokastis
9.30 - 10.00 Rīta zvanu laiks
10.00 - 11.30 1.nodarbība: Zināšanu apguve
11.45 - 13.15 2.nodarbība: Radošā darbnīca
13.30 Pusdienas
14.30 - 16.00 3.nodarbība: Fiziskās aktivitātes
16.00 - 16.30 Launags
16.45 - 18.45 Pēcpusdienu aktivitātes: ikvakara lielā spēle, rotaļas, gatavošanās vakara
pasākumiem vai viktorīna visiem kopā vai daloties mazajās grupiņās
19.00 Vakariņas
19.30 - 20.00 Vakara zvanu laiks
20.00 - 23.00 Ikvakara kopīgais pasākums: šķēršļu trasīte, jautrās stafetes, deju vakars vai
kopīgais ugunskurs par attiecīgās dienas tēmu, vai vakara filma, naksniņas
23.00 Gatavošanās naktsmieram, naktsmiers

Pēdējās dienas svarīgākie pasākumi:

Laiks Kas notiek?
8.00 Celšanās
8.30 - 9.00 Rīta rosme
9.00 - 9.30 Brokastis
9.30 - 10.00 Rīta zvanu laiks
10.00-11.00 Mantu kravāšana, gatavošanās mājupceļam
11.00-13.30 Atvadu spēles. Nometnes noslēgums
13.30 Pusdienas
15.00 Izbraukšana uz Rīgu (atgriežamies tajā pašā vietā, no kuras izbraucām)
/ uz vietas vecāki ierodas pēc saviem Junioriem līdz 15.00